HỘI THẢO "NGÀY HỘI SÁNG TẠO" CỦA VIETTEL PHÚ THỌ TẠI VƯỜN VUA RESORT & VILLAS


Ngày sáng tạo Viettel được tổ chức đúng ngày truyền thống của tập đoàn, ngày 02/06 hàng năm nhằm xây dựng lòng tự hào, tình cảm và ý thức trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đồng nghiệp. Đồng thời là dịp để các "Sáng kiến ý tưởng" được va đập, phản biện, được thực hiện hóa, áp dụng vào thực tiễn hoạt động. 

Năm nay, ngày hội sáng tạo của Viettel chi nhánh tỉnh Phú Thọ được diễn ra thành công tốt đẹp tại khuân viên Vườn Vua Resort & villas. Một số hình ảnh của Ngày sáng tạo Viettel Phú Thọ: 


k